Dokumenty szkolne

Statut szkoły


aktualizacja 07.09.2012


Aneksy do statutu


aktualizacja 14.09.2016 r.


Regulaminy do statutu


Program wychowawczy


aktualizacja 11.09.2014 r.


Program profilaktyki


aktualizacja 04.09.2015 r.


Kryteria oceniania


aktualizacja 07.10.2012 r.